Táto internetová stránka uchováva a/alebo pristupuje k informáciám v zariadení, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely personalizácie reklám a obsahu, merania reklám a obsahu a získavania prehľadov cieľových skupín našich stránok, ako aj na účely skvalitňovania produktov. S vaším povolením môžeme používať presné údaje o geografickej polohe a identifikáciu prostredníctvom skenovania zariadenia.

Pro-Ben

INFOportál

INFOportál je elektronické úložisko údajov a dokumentov zdieľané s vlastníkmi, ktorí v ňom rýchlo nájdu potrebné informácie o správe domu.

Výhody INFOportálu

  • Vlastníci majú jednoduchý prístup k vybraným údajom a informáciám o dome.
  • INFOportál máte umiestnený na vašom webovom serveri, na ktorom máte umiestnenú aj webovskú stránku, t.j. nemusíte platiť za žiadny ďalší webový priestor a vaši klienti si nemusia nič inštalovať.
  • INFOportál ponúka možnosť päťstupňového prístupu k informáciám.
  • INFOportál vám umožňuje organizovať elektronické hlasovania.
  • Vlastníci sú automaticky informovaní o doplnených dokumentoch v INFOportáli notifikačným e–mailom.
  • INFOportál obsahuje prehľadné štatistiky o vašich klientoch.

Informovaní vlastníci = menej telefonátov a menej návštev = viac času na správu

Moderátorské rozhranie

Moderátorské rozhranie INFOportálu umožňuje pracovníkom správcovskej spoločnosti - moderátorom a správcom - pristupovať k uloženým dokumentom a nahrávať nové dokumenty.

Moderátorské rozhranie je prístupné cez internet z každého počítaču alebo mobilného telefónu.

Pre lepšiu prehľadnosť sú súbory v každom dome roztriedené do sekcii, ktoré je možné vytvárať, meniť a preusporidávať podľa potreby.

Moderátorské rozhranie je rozdelené na 3 úrovne prístupu: administrátor, moderátor a správca.

Moderátorské rozhranie okrem iného obsahuje: hromadné nahrávanie, triedenie dokumentov po rokoch - funkcia archív, vyhľadávanie užívateľov, prehľad neúspešných prihlásení a prehľad činností moderátorov.

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie INFOportálu je pre vašich klientov a môžu pomocou neho cez internet pristupovať k svojim dokumentom, z počítaču alebo mobilného telefónu.

Používateľské rozhranie je rozdelené na 2 úrovne prístupu: vlastník a zástupca vlastníkov. A samozrejme, každý vlastník vidí iba dokumenty od domu, v ktorom býva.

Použíteľské rozhranie okrem dokumentov obsahuje aj kontaktné formuláre a nastavenia, kde si môžu vaši klienti nastaviť automatické zasielanie notifikačných emailov.

Grafický dizajn používateľského rozhrania je možné po dohode upraviť alebo zmeniť, aby INFOportál vyzeral ako súčasť vášej webstránky.

Neváhajte a kontaktujte nás, v prípade záujmu Vám INFOportál osobne predvedieme.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ukladá správcom povinnosť evidovať, uchovávať a aktualizovať množstvo dokumentácie z domov (§9 odstavec 5). Využite možnosť elektronickej archivácie a zároveň dokumenty sprístupnite vlastníkom v jednotlivých domoch. Vyhnete sa tak zbytočnému zaťažovaniu zo strany vlastníkov, ktorí sa dožadujú informácií o dome.

Cenník

aplikácia INFOportál 740€
inštalácia aplikácie INFOportál 250€
(inštalácia zahŕňa inštaláciu aplikácie na webovskú stránku klienta a zaškolenie)
mesačný licenčný poplatok za INFOportál 0€
príprava a prístup k DEMO verzii INFOportál 0€
iné práce 30€/hod.
grafické spracovanie dizajnu podľa požiadaviek a podkladov klienta, cena dohodou od 30€/hod.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Kontakt

Pro-Ben s.r.o.
Trebišovská 3
821 02 Bratislava

pro-ben@pro-ben.sk

IČO 44879890
DIČ 2022865735
IČ DPH SK2022865735